• İlan Ver
 • Soru Sor
 • Yetkili Servisler


 • Highpower Nasıl Çalışır?

  Highpower Nasıl Çalışır?

  Tarih: 20-05-2013

  Yakıt tasarrufu ve çevre kirliliği yaşamsal en önemli konu olup, enerji verimliliği ve yakıt tasarrufuna yönelik araştırma ve geliştirmeler, Ulusal yakıt tasarrufu politikalarına da yön vermiştir.....

  Dünyada ve Ülkemizde Petrol ve Doğalgaz  firmalarının üretimindeki düşüş, ham petrolün Uluslar arası fiyatlardaki dalgalanmalar, dış ülkelere bağımlılık, yakıt tasarrufu'nu gerek hükümetler gerekse de bireyler için zaruri kılmaktadır. Hızlı sanayileşme ile beraber çevre kirliliği ve bu durumun doğurabileceği sınırsız tehlikeler, ancak son çeyrek yüzyılda ancak anlaşılabilmiş ve gerekli tedbirler alınmaya başlanmıştır.

   

  YAKIT TASARRUFU CİHAZLARI

  HIGH POWER marka Yakıt Tasarruf Cihazı yanmayı daha iyi arttırır, aracın yaşına, kurumlaşma derecesine göre yakıt tasarrufu sağlar. HIGH POWER Yakıt Tasarruf Cihazı; Benzin, Dizel, LPG, Motorin yakıt tüketen her türlü araçta kullanılabilir. (Dizel Jeneratör, Kamyon, Otobüs, Otomobil, Jeep, Traktör, İş Makineleri, Deniz Taşıtları vb.)
   

  TASARRUF CİHAZI ve KİRLİLİK KONTROLÜ

   
  Yakıt Tasarruf Cihazı, DEKARBONİZASYON (Karbon giderme işlemi) ve bunu takip eden manyetik alan etkisi ile iyi yanma sayesinde artan kurumlaşma hızı ile montajdan önceki yanmamış hidrokarbon miktarını büyük oranda azaltır.
   

  ATOM ve MOLEKÜL YAPISI İLE İLGİLİ GENEL BİLGİ

   
  Doğadaki tüm maddeler ( gaz, katı ve sıvı) atomlardan meydana gelmektedir. Atomlar ise proton, nötron ve elektron denen partikül'lerden oluşmaktadır. Proton pozitif yüklü, nötron yüksüz ve elektron negatif yüklü partikül'ler olup; proton ve nötronlar atom'un nükleus (çekirdek ) denen bölümünde bulunurlar; elektronlar ise nükleus çevresinde seviyeler şeklinde ilerleyen çemberlerde bulunur. Bunlara orbit veya shell denmektedir. Bu atomik partikül'ler sabit olmayıp hareketleri söz konusudur.
  Atom nükleus'unda (çekirdek) bulunan protonlar ve nötronlar kendi etraflarında, nükleus çevresinde belirli orbitlerde bulunan elektronlar ise hem kendi etraflarında hem de belli yörüngelerde dönmektedir
   

  KOVALENT BAĞLAR

   
  Hidrojenin ametallerle ya da ametallerin kendi aralarında elektronları ortaklaşa kullanarak oluşturulan bağa kovalent bağ denmektedir. İki hidrojen atomu elektronları ortaklaşa kullanarak bağ oluştururlar. Bu bağ H-H şeklinde gösterilir ve H2 şeklinde yazılır. Bir atom'un yapabileceği bağ sayısı onun sahip olduğu veya çok az enerji ile sahip olabileceği yarı dolu orbital sayısı kadardır. Örneğin 6 eletrona sahip C( karbon atomu) 4 tane yarı dolu orbitali olduğundan 4 bağ yapabilir. Hidrokarbonları içeren parafin veya metan serisi şeklinde bir yapıya sahip olup atomları birbirlerine kovalent bağlar ile bağlanmıştır.
   
  High Power Yakıt Tasarruf Cihazı
   
  Katı ve sıvı yakıtları metan, etan, propan ,bütan gibi çeşitli hidrokarbon molekülleri oluşturmaktadır.Bu moleküller, hidrojen ve karbon atomlarının kovalent bağlar ile bağlanarak,bir araya gelmesi sureti ile oluşmuşlardır.Bu moleküllerin kovalent bağ şemaları aşağıda gösterildiği gibidir :
  Yüksek manyetik alan içeren Highpower marka Yakıt Tasarruf Cihazı "manyetik alan elektron demetlerini yörüngesinden saptırır" prensibi ile çalışmaktadır.
  Highpower marka Yakıt Tasarrufu Cihazından geçen yakıtın içinde bulunan hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağı oluşturan son yörüngede ortak kullanılan elektron'ların yörüngesinden sapması sonucunda, hidrokarbon molekülleri arasındaki bağ zayıflamakta ve yanma odasına ulaşan yakıt mevcut oksijen ile daha iyi bağ oluşturarak birleşebilmektedir.Bunun neticesinde de, yakıtın daha fazla yanması ve havayı kirleten maddelerin oluşumunun kayda değer miktarda azalması gerçekleşmektedir.
   

  HIGH POWER Yakıt Tasarruf  Cihazı Nasıl Çalışır ?

   
  Yakıt Tasarruf Cihazı, yüksek manyetik alan içeren, özel dizayn edilmiş manyetik yakıt düzenleyecisidir. Yakıt Tasarruf Cihazı, yakıt hattı üzerine takıldığında güçlü manyetik alan yaratarak, yakıtın içinde bulunan hidrokarbon molekülleri arasındaki kovalent bağları zayıtlatmak suretiyle, mevcut yakıtın oksijen ile daha iyi bir bağ oluşturarak daha yüksek yanmasını sağlamaktadır.
  Highpower Yakıt Tasarruf Cihazı diğer ünitelere zarar vermeyecek şekilde dizayn edilmiş ve bu patent altına alınmıştır.
  Yakıt Tasarruf Cihazı'nın montajı da oldukça basittir, hiçbir alet kullanımına ve yakıt borusunu kesmeye gerek yoktur.
  Highpower marka Yakıt Tasarruf Cihazı yanma sistemini besleyen yakıt hattı üzerine sisteme en uygun şekilde monte edilmektedir.
  Herhangi bir elektrik bağlantısı gerektirmez.
  Çok kuvvetli darbelere ve yüksek kaynak alevine maruz kalmama koşulu ile uzun süreler kullanılmaktadır.
  Herhangi bir bakım ve sarf malzemesi gerekmemektedir.
  Sistem kendisini çok kısa sürede amorti etmektedir.
   
  ÜRETİCİ UYARISI: KALP PİLİ TAŞIYANLARIN YÜKSEK MANYETİK ALAN SİSTEMLERİNİ ÜZERLERİNDE TAŞIMAMALARI TAVSİYE OLUNUR.
   

  BENZİNLİ ARAÇLARDA EMİSYON VE YAKIT TASARRUFU KONTROL PROSEDÜRÜ

   
  Soğuk ateşlemeyi önlemek için motoru çalıştırıp 3-4 dk. ısıtınız. Montaj öncesi emisyonu ölçtürmek için aracınızı en yakın gaz ölçüm istasyonuna götürünüz. (alınan değerleri Müşteri Araç Profili formuna işleyiniz.).Sabit devirde 800 RPM (dakikada devir sayısı) hidrokarbon ve karbon monoksit miktarını ölçün. 2500 RPM aynısını tekrarlayın ve değerleri kaydedin. Yanma odasına giden yakıt borusunu bulun, montajdan  önce hava filtresini temizleyin. Highpower Yakıt Tasarruf Cihazı'nı yakıt borusuna karbüratöre mümkün olduğunca yakın bir noktadan takınız. Montaj esnasında doğru bağlantı için, Highpower marka Yakıt Tasarruf Cihazı'nda bulunan HP logolarının aynı yöne bakmasına dikkat ediniz. Taktıktan sonra ıslah edilmiş yakıtın karbüratöre ulaşabilmesi ve etkisinin hissedilmesi için aracınızı 20 dk çalıştırınız (yaklaşık 25-50 km.'lik sürüş).
  Bunları yaptıktan sonra ; Motor performansının arttığını, ivmelenmenin arttığını, motorun daha sessiz çalıştığını,motor gücünün arttığını göreceksiniz. Rolantide ve 2500 RPM devirde karbon monoksit ve hidrokarbon emisyonunu ölçün.
   

  ARAÇ TESTLERİNİ AYNI İSTASYONDA YAPTIRINIZ.

   
  İlk zamanlarda aracın yaşına, durumuna ve diğer bazı sürüş koşullarına bağlı olarak yakıt tüketimi artabilir. Dekarbonizasyon ve stabilizasyon'dan sonra müşteri daha yüksek kilometre ve güç elde etmek isterse teknik serviste motorda ekstra ayarlar yaptırarak bunu sağlayabilir. Yakıt tasarrufu dekarbonizasyon periyodundan sonra başlar. Yanmamış hidrokarbon miktarının düşmesi yanma miktarının artması ile ilintilidir. Tüm işlemleri tamamladıktan sonra motorun daha fazla yakıt tasarrufunda bulunmasını sağlayabilirsiniz.
   

  MONTAJ ve DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

   
  BENZİNLİ ARABALAR : Aracın yakıt tüketimini belirleyin.(km/lt, km/saat) Highpower marka Yakıt Tasarruf Cihazı'nı karbüratöre giden ana yakıt borusuna monte edin. Yakıt tüketimi ve emisyon montajdan hemen sonrası için artacaktır.
  Çünkü HIGH POWER marka yakıt tasarruf cihazı silindirleri temizlemektedir ve bu DEKARBONİZASYON bitene kadar sürecektir. Dekarbonizasyon 500-1000 mil boyunca sürer. Dekarbonizasyon işlemi motorun ömrünü uzatır.
  Dekarbonizasyon periyodundan sonra,yakıt tüketimi önce normale döner sonra azalır ve yakıt tasarrufu sağlanmaya başlar.
  ÖRNEK : Montajdan önce 1 lt yakıt 15 km de yakılırken DEKARBONİZASYON periyodu boyunca 1 lt 13 km de tüketilebilir. Stabilizasyon döneminde (DEKARBONİZASYON dan sonra) kilometraj 15 km/lt geri dönecektir. (500-1000 mil arası)
  Stabilizasyondan sonra kilometraj 15km/lt nin üzerine çıkacaktır. Stabilizasyon'dan sonra uzman teknisyenlere  yakıt akışını ayarlattırarak daha fazla tasarruf sağlayabilirsiniz. Artan motor performansı, sessiz ve daha düşük ısıda çalışma, daha temiz emisyon HIGH POWER'in getireceği diğer avantajlardır. Yanmayı arttırdığında karbon tortuları kayda değer miktarda azaldığından, motorun ömrü de uzayacaktır.
   

  KARBON TORTUSUNUN SONUÇLARI

   

  KARBÜRATÖRÜN AYARI

  Dört stroklu motorlarda hava+yakıt karışımının iki stroklu motorlarda yakıt+hava+yağ karışımının daha rahat akışı için çeşitli menfezlerin temizlenmesi. Şamandırada meydana gelebilecek yapışma veya gevşeme gibi durumlar gevşek noktayı bloke ederek ayarlanabilir. Eğer akış borularının genişliği aşınma veya basınçtan dolayı büyümüşse ayarlayabilir veya değiştirebilirsiniz.Yukarıdaki bütün ayarlar değişik parçaların uyumu ve böylece en iyi motor ritmi ve hızlanmayı sağlamak için yapılır.
   

  Highpower Yakıt Tasarruf Cihazı'nın Montajından Önce :

  Elektronik ateşlemeli enjektörlü arabalarda, Highpower marka Yakıt Tasarruf Cihazı, enjektör pompasının girişine takılacaktır. LPG de ise buharlaştırıcının (Vaporizer) gaz girişine takılacaktır. 300 Km sonra (silindirlerdeki karbon tortusunu temizlenmesini müteakip) mutlaka vaporizer ayarı yaptırın.
   
   

  Highpower Yakıt Tasarruf Cihazı'nın Montajından Sonra :

  Kimi zaman Highpower marka Yakıt Tasarruf Cihazı'nın montajından sonra karbon monoksit miktarı artabilmektedir. Bunun sebebi Highpower Yakıt Tasarruf Cihazı'yla sağlanan ekstra yanmanın silindirdeki karbon tortusunun pozitif iyonlaşmadan dolayı tekrar yakılmasından kaynaklı olabilir. Pozitif iyonlaşma eksi yüklenmiş karbonun yakıt tarafından çekilmesini sağlar. Tortunun süspansiyona çekiliyor oluşu silindir duvarlarındaki karbon tortusunun temizlendiği süreçte daha zengin bir yakıt karışımının oluştuğunun göstergesidir.
   

  TEKNİK DİLDE AYAR :


  Bu Konu Hakkındaki Düşüncelerinizi Paylaşın!

  Üye olmadan yorum yapabilir, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.
  Yazılan yorumlar hiçbir şekilde ototasarruf.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

  Makaleler & Bilgiler
  Tümü »

  Yetkili Servis Listeleri

  LPG Montaj Fiyatları
  Ustaya Sor
  LPG Tasarruf Hesaplama Cetveli

  Ürünler
  Tümü »

  Yakıt Tasarruf Cihazları
  Tümü »

  Zavoli LPG/CNG SistemleriZavoli LPG/CNG Sistemleri

  Zavoli, İtalya Cesena’da kurulmuş, Lpg ve Cng dönüşüm sistemleri üretim ve satışında dünya lideri firmadır. ...»

  Devamı »

  Stefanelli LPG SistemleriStefanelli LPG Sistemleri

  Stefanelli LPG/CNG Dönüşüm Sistemleri 1977 yılından beri üretim yapan bir italyan markasıdır....»

  Devamı »

  Ultimate Cell Yakıt Tasarruf CihazıUltimate Cell Yakıt Tasarruf Cihazı

  Ödüllü, yenilikçi ve lider Ultimate Cell teknolojisi benzin, mazot ve LPG'li araçlarla uyumlu çalışır....»

  Devamı »

  VGT Vakum Gücü TeknolojisiVGT Vakum Gücü Teknolojisi

  Vakum Gücü Teknolojisi (VGT) yakıt tasarrufu sağlayan bir performans cihazıdır. VGT bir buluş ve her buluş gibi ezber bo...»

  Devamı »

  Friendoxy Yakıt Tasarruf CihazıFriendoxy Yakıt Tasarruf Cihazı

  Friendoxy Yakıt Tasarruf Cihazı, ideal yanmayı temin ederek aracınızın daha güçlü çekiş ve yüksek performansta hareket e...»

  Devamı »