• 27-09-2023
 • 19 dak
 • 311
 • 0

Karbüratör Nedir? Karbüratör Arıza Belirtileri Nelerdir?

Karbüratör, içten yanmalı motorlarda hava ile yakıtın doğru oranda karıştırılmasını sağlayan mekanik bir cihazdır. Bu karışım, motor silindirlerine gönderilir ve bujiler tarafından ateşlenir, bu da motorun çalışmasını sağlar.

Özellikle elektronik yakıt enjeksiyon sistemlerinin yaygınlaşmadan önce, otomobil ve motosikletler gibi birçok taşıtta karbüratörler ana yakıt besleme sistemi olarak kullanılıyordu.

Karbüratörün çalışma prensibi oldukça basittir:

 • - Motor çalıştırıldığında hava, karbüratörün girişine doğru hareket eder.
 • - Hava, dar bir kanal olan "venturi"ye doğru hareket ederken hız kazanır.
 • - Venturi'deki hızlanma, bu bölgede bir basınç düşüşüne neden olur.
 • - Bu basınç düşüşü, yakıtın karbüratördeki ana jetten çekilmesine ve hava akışıyla karışmasına neden olur.
 • - Bu hava-yakıt karışımı daha sonra motorun silindirlerine gönderilir.

Modern otomobillerde elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri karbüratörlerin yerini almıştır çünkü bu sistemler, yakıtın daha hassas ve etkili bir şekilde püskürtülmesini, böylece daha iyi yakıt ekonomisi ve emisyon kontrolü sağlamaktadır. Ancak karbüratörler hala bazı küçük motorlu ekipmanlarda, eski model taşıtlarda ve bazı hobi uygulamalarında kullanılmaktadır.

 

Karbüratörün Tarihçesi

Karbüratör, otomotiv endüstrisinin ilk günlerinden bu yana içten yanmalı motorların çalışmasında kritik bir role sahip olmuştur. İçten yanmalı motorun verimli çalışması için doğru hava-yakıt karışımını sağlamak karbüratörün ana işleviydi. İKarbüratörün tarihçesine kısa bir genel bakış:

Karbüratörün İlk Adımları: 19. yüzyılın sonlarına doğru, otomobilin icadıyla birlikte içten yanmalı motorlar geliştirilmeye başlandı. Bu motorların düzgün çalışabilmesi için yakıtın havayla doğru oranda karıştırılması gerekiyordu. Bu ihtiyaçtan hareketle, ilk basit karbüratörler ortaya çıktı.

Donát Bánki ve János Csonka: 1893'te Macar mühendisler Donát Bánki ve János Csonka, benzinle çalışan bir motor için su karbüratörü patentledi. Bu, literatürde bilinen ilk karbüratör patentidir.

Wilhelm Maybach: 1896'da Wilhelm Maybach, şamandıralı karbüratörün patentini aldı. Maybach'ın bu tasarımı, modern karbüratörlerin atası olarak kabul edilir.

20. Yüzyıl: 1900'lerin başlarında, otomobil üretimi artmaya başladıkça, karbüratör tasarımı da daha karmaşık ve etkili hale geldi. Bu dönemde birçok farklı karbüratör tasarımı ve modeli ortaya çıktı.

İkinci Dünya Savaşı Sonrası: Savaş sonrası dönemde, otomotiv endüstrisi büyük bir büyüme yaşadı ve bu, karbüratör teknolojisinin de ilerlemesine neden oldu. Bu dönemde daha verimli, performans odaklı karbüratörler geliştirildi.

Elektronik Yakıt Enjeksiyonunun Yükselişi: 1980'lerin sonlarına doğru, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri popülerlik kazanmaya başladı. Bu sistemler, motorun farklı çalışma koşullarına göre yakıtın daha hassas bir şekilde püskürtülmesini sağladığı için karbüratörlere göre daha verimli ve etkiliydi. 1990'lar ve 2000'lerde, birçok otomobil üreticisi karbüratörlü motorlardan elektronik yakıt enjeksiyonlu motorlara geçiş yaptı.

Günümüz: Günümüzde karbüratörler, modern otomobillerde neredeyse tamamen yerlerini elektronik yakıt enjeksiyon sistemlerine bırakmış durumda. Ancak eski model otomobiller, bazı motosikletler, küçük motorlu aletler ve uygulamalar için hala kullanılmaktadırlar.

Karbüratör, içten yanmalı motorun gelişiminde önemli bir bileşendi ve otomotiv tarihinde önemli bir yere sahiptir. Ancak teknolojinin ilerlemesiyle, daha etkili ve verimli yakıt dağıtım yöntemleri geliştirildi ve karbüratör zamanla modern otomobillerde yerini yeni teknolojilere bıraktı.

 

Karbüratör Çeşitleri Nelerdir?

Karbüratörler, tasarımlarına, uygulama alanlarına ve çalışma prensiplerine göre birkaç farklı kategoriye ayrılır. Havanın akış yönüne göre karbüratörler iki çeşittir:

 • - Dikey Akışlı Karbüratörler
 • - Yatay Akışlı Karbüratörler

Boğaz sayısına göre de iki tip karbüratör bulunur:

 • - Tek Boğazlı Karbüratörler
 • - Çok Boğazlı Karbüratörler

 

Dikey Akışlı Karbüratör Nedir?

Dikey akışlı (veya düşer tipi) karbüratör, hava-yakıt karışımını dikey bir yönde, genellikle motorun emme manifolduna doğru yönlendiren bir karbüratör tipidir. Bu tasarım, otomobil motorlarında oldukça yaygındır. "Dikey akışlı" terimi, karbüratör içindeki hava-yakıt karışımının düşey bir yönde akışını ifade eder.

Dikey akışlı karbüratörlerin bazı avantajları şunlardır:

Kompakt Tasarım: Dikey akışlı karbüratörler, motor bölmesine sığması ve diğer motor bileşenleriyle etkileşime girmemesi için genellikle kompakt bir tasarıma sahiptir.

Düzgün Dağıtım: Karışım, dikey bir yönde akış gösterdiği için genellikle emme manifolduna eşit şekilde dağıtılır. Bu, motorun daha düzgün çalışmasına katkıda bulunabilir.

Basitlik: Dikey akışlı karbüratörler, genellikle yatay tipi karbüratörlere göre daha basit bir tasarıma sahiptir, bu da onları üretim ve bakım açısından daha uygun hale getirir.

Bu karbüratör tipi, 20. yüzyılın ortalarında otomobil üreticileri tarafından yaygın olarak benimsendi ve birçok klasik otomobilde bulunabilir. Ancak, modern otomobillerde karbüratörler genellikle elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri tarafından yer değiştirmiştir. Ancak dikey akışlı karbüratörler hala eski otomobillerin restorasyonunda veya bazı özel uygulamalarda kullanılmaktadır.

 

Yatay Akışlı Karbüratör Nedir?

Yatay akışlı (Side-Draft veya Horizontal Draft) karbüratör, hava-yakıt karışımını yatay bir yönde yönlendiren bir karbüratör tipidir. Bu tasarım, bazı otomobil ve motosiklet motorlarında, özellikle bazı Avrupa otomobillerinde ve performans uygulamalarında kullanılmıştır.

Yatay akışlı karbüratörlerin bazı özellikleri şunlardır:

Yatay Karışım: Hava-yakıt karışımı karbüratör içerisinde yatay bir yönde akar ve bu karışım daha sonra motorun emme manifolduna yönlendirilir.

Alçak Tasarım: Motor bölmesi yüksekliği sınırlı olan araçlarda yatay akışlı karbüratörler avantajlı olabilir, çünkü genel yükseklikleri daha azdır.

Estetik ve Performans: Bazı performans odaklı uygulamalarda, birden fazla yatay akışlı karbüratör kullanılarak hem estetik bir görünüm hem de yüksek hava-yakıt akış hızları elde edilebilir.

Düzenleme ve Ayarlama: Yatay akışlı karbüratörlerin ayarları ve düzenlemeleri bazen dikey akışlı karbüratörlere göre daha karmaşık olabilir, bu nedenle daha fazla bilgi ve deneyim gerektirebilir.

Bu karbüratör tipi, bazı klasik spor otomobillerde, özellikle İngiliz ve İtalyan araçlarda popülerdi. Weber, SU ve Dell'Orto gibi üreticiler, yatay akışlı karbüratörlerin bazı bilinen üreticilerindendir.

Benzin enjeksiyon sistemlerinin yükselmesiyle birlikte, yatay akışlı karbüratörlerin kullanımı azalmıştır. Yine de klasik otomobil meraklıları ve restorasyon projeleri için hala talep bulunmaktadır.

 

Tek Boğazlı Karbüratör Nedir?

Tek boğazlı karbüratör, genellikle bir adet venturi veya "boğaz" içeren karbüratör modelidir. Boğaz, karbüratörün içindeki hava akışının hızlandığı, bu hızlanma nedeniyle basıncın düştüğü ve bu basınç düşüşü sonucunda yakıtın emildiği bölgedir.

Tek boğazlı karbüratörlerin temel özellikleri şunlardır:

Basitlik: Tek boğazlı karbüratörler, çok boğazlı karbüratörlere göre daha basit bir yapıya sahiptir. Bu, hem üretim maliyetlerinin daha düşük olmasına hem de bakım ve onarımın daha kolay olmasına olanak tanır.

Düşük ila Orta Performans: Tek boğazlı karbüratörler, genellikle düşük ila orta performanslı motorlarda kullanılır, çünkü sadece bir venturiye sahip oldukları için hava-yakıt karışımının miktarını sınırlarlar.

Ekonomik Çözüm: Birçok ekonomik otomobilde ve küçük motorlu araçlarda tek boğazlı karbüratörler, maliyeti düşük bir yakıt karıştırma çözümü olarak tercih edilir.

Düzgün İşleyiş: Doğru ayarlandığında, tek boğazlı karbüratörler düzgün bir motor işleyişi sağlar, ancak yüksek performanslı uygulamalarda sınırlamaları olabilir. 

Eski model otomobillerde, bazı motosikletlerde, küçük motorlu ekipmanlarda ve benzeri uygulamalarda tek boğazlı karbüratörlere hala rastlanabilir.

 

Çok Boğazlı Karbüratör Nedir?

Çok boğazlı karbüratör, birden fazla venturi veya "boğaz" içeren bir karbüratör modelidir. Her bir boğaz, ayrı bir silindir veya silindir grubuna hizmet edebilir. Çok boğazlı karbüratörler, genellikle performans ve tepki süresini artırmak amacıyla yüksek performanslı motorlarda kullanılır.

Çok boğazlı karbüratörlerin temel özellikleri şunlardır:

Gelişmiş Performans: Çok boğazlı karbüratörler, daha yüksek hava-yakıt karışımı akışı sağlar, bu da motorun daha yüksek devirlerde daha iyi performans göstermesine olanak tanır.

Daha İyi Tepki: Motorun gaz tepkisi, çok boğazlı bir karbüratörle genellikle daha hızlıdır, çünkü her silindire doğrudan yakıt karışımı sağlanabilir.

Daha Kompleks Ayar: Çok boğazlı karbüratörlerin doğru bir şekilde ayarlanması, tek boğazlı karbüratörlere göre genellikle daha karmaşıktır. Bu, her boğazın ayrı ayrı ayarlanması gerektiği anlamına gelir.

Maliyet: Performans avantajlarına karşılık, çok boğazlı karbüratörler genellikle tek boğazlı karbüratörlere göre daha pahalıdır.

Birçok spor otomobil ve yarış otomobilinde, özellikle 1960'lar, 1970'ler ve 1980'lerde, çok boğazlı karbüratörler popülerdi. Bu karbüratörler, özellikle Weber, Dell'Orto ve Mikuni gibi üreticiler tarafından ünlüdür.

Günümüzde, çok boğazlı karbüratörler esas olarak klasik otomobillerde, restorasyon projelerinde ve bazı performans uygulamalarında bulunmaktadır.

 

Sabit Karışım Oranlı Karbüratör Nedir?

Sabit karışım oranlı karbüratör, motorun çalışma koşullarına bakılmaksızın neredeyse sabit bir hava-yakıt karışımı oranı sağlayan bir karbüratör tipidir. Bu tip karbüratörler, özellikle değişken koşullar altında optimal performans veya yakıt ekonomisi sağlamak için tasarlanmamıştır. Bunun yerine, basitlik, düşük maliyet ve güvenilirlik için tasarlanmışlardır.

Sabit karışım oranlı karbüratörlerin özellikleri:

Basitlik: Bu karbüratörler, genellikle yapıları gereği oldukça basittir, bu da onları üretim, bakım ve onarımları daha ucuz ve kolay hale getirir.

Sabit Oran: Bu karbüratörler, belirli bir hava-yakıt karışımı oranını (genellikle stokiyometrik orana yakın) sağlamak için tasarlanmıştır. Ancak pratikte, motorun farklı çalışma koşulları altında bu oran değişebilir, ancak bu değişiklikler genellikle sınırlıdır.

Sınırlı Uygulama: Sabit karışım oranlı karbüratörler, genellikle sabit hızda ve yükte çalışan motorlarda, örneğin bazı jeneratörlerde veya endüstriyel uygulamalarda (çim biçme makineleri, hızar makineleri gibi) kullanılır.

Performans ve Yakıt Ekonomisi: Sabit karışım oranlı bir karbüratör kullanıldığında, performans veya yakıt ekonomisi genellikle optimal değildir. Bunun nedeni, motorun farklı çalışma koşullarında ideal olan farklı hava-yakıt karışımı oranlarının olmasıdır.

Modern otomobillerde veya yüksek performanslı motorlarda sabit karışım oranlı karbüratörler nadiren kullanılır. Bunun yerine, değişken karışım oranlı karbüratörler veya daha modern yakıt enjeksiyon sistemleri tercih edilir çünkü bu sistemler, motorun farklı çalışma koşullarına yanıt olarak hava-yakıt karışımını dinamik olarak ayarlar. Ancak basit ve güvenilir bir yakıt karıştırma çözümü gerektiren bazı uygulamalar için sabit karışım oranlı karbüratörler hala uygun olabilir.

 

Karbüratör Arıza Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Karbüratörler, zamanla veya bakımsızlık nedeniyle arızalanabilir. Arızalı bir karbüratör, motorun düzgün çalışmamasına neden olabilir.

Karbüratör Arıza Belirtileri

 • Motor soğukken veya sıcakken zor çalışabilir.
 • - Motor rölantideyken dalgalı veya düzensiz bir devirde çalışabilir.
 • - Motor, özellikle yüksek devirlerde veya yük altında iken güç kaybı yaşayabilir.
 • - Yakıt ekonomisi azalabilir.
 • - Motor, rölantide veya düşük hızlarda stop edebilir.
 • - Yanlış hava-yakıt karışımı nedeniyle egzozdan siyah duman gelebilir.
 • - Gaz pedalına basıldığında motorun tepki vermesinde gecikme olabilir.
 • -  Karbüratörde yakıt sızıntısı görülebilir ve aracın içine yakıt kokusu sinebilir.
 • - Arızalı bir karbüratör nedeniyle zengin karışım oluşabilir ve bu, egzozdan gelen kötü bir kokuya neden olabilir.

 

Karbüratör Arıza Nedenleri

 • - Kir, tortu veya yakıt kalıntıları karbüratör jetlerini tıkayabilir.
 • - Flotör, yakıt seviyesini düzenler. Arızalı bir flotör, çok fazla veya çok az yakıtın karbüratöre alınmasına neden olabilir.
 • - Karışım oranı, rölanti hızı veya diğer ayarlar yanlış yapılmış olabilir.
 • - Yaşlanma, yıpranma veya sıcaklık değişiklikleri nedeniyle contalar bozulabilir.
 • - Jikle mekanizması düzgün çalışmıyorsa, araç soğukken motor zor çalışabilir.
 • - Tıkanmış bir hava filtresi, motorun yeterli hava almasını engeller ve hava-yakıt karışımını bozabilir.
 • - Düşük kaliteli yakıt, tortu birikimine ve karbüratörde tıkanmalara neden olabilir.
 • - Eski veya yıpranmış contalar, hava veya yakıt sızıntılarına neden olabilir.

Karbüratör arızaları, performans sorunlarına, yakıt israfına ve diğer motor sorunlarına neden olabilir. Karbüratörde bir sorun olduğundan şüpheleniyorsanız, bir uzmana başvurmak ve gerekli ayarlamaları veya onarımları yaptırmak önemlidir.

 

Karbüratör Nasıl Temizlenir?

Karbüratör, zamanla yakıt kalıntıları, kir ve diğer yabancı maddelerle tıkanabilir. Bu tıkanıklıklar, motorun düzgün çalışmamasına neden olabilir. Düzenli olarak karbüratörün temizlenmesi, performansını ve verimliliğini korumaya yardımcı olabilir.

Gerekli Malzemeler:

 • - Karbüratör temizleyici sprey
 • - Yumuşak bir fırça veya eski diş fırçası
 • - Temiz bezler veya kağıt havlular
 • - Kap
 • - Varsa karbüratörün şeması veya servis kitapçığı

Karbüratör Temizleme Adımları:

 • - Temizleme işlemi sırasında gözlük ve eldiven giyin ve temizleme işlemini iyi havalandırılmış bir alanda yapın.
 • - Motor sıcakken karbüratöre dokunmamanız önemlidir. Motorun tamamen soğumasını bekleyin.
 • - Bazı durumlarda, karbüratörü tamamen temizlemek için motorun üzerinden çıkarmak gerekir. Bunun için üreticinin servis kitapçığına başvurabilirsiniz.
 • - Karbüratörün yüzeyini kontrol edin. Aşırı kir veya yağ kalıntıları varsa, bunları bir bezle temizleyin.
 • - Temizleyiciyi karbüratör boğazına ve dış yüzeyine sıkın. Bu, biriken kir ve tortunun çözülmesine yardımcı olacaktır.
 • - Yumuşak bir fırça veya eski bir diş fırçası kullanarak, karbüratörün ulaşılabilir yüzeylerini ve iç kısımlarını nazikçe fırçalayın.
 • - Karbüratördeki jetleri ve diğer küçük delikleri kontrol edin. Tıkanmış veya kirli jetleri temizlemek için temizleyici sprey kullanabilirsiniz.
 • - Eğer karbüratörü söktüyseniz, tüm bileşenlerini doğru bir şekilde yeniden monte edin. Montaj sırasında, tüm contaların, vidaların ve bağlantıların doğru bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.
 • - Karbüratörü temizledikten sonra motoru çalıştırın ve motorun düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Karbüratör temizliği sırasında, tüm bileşenlerin doğru yerlerine geri monte edildiğinden emin olmak önemlidir. Eğer karbüratörle ilgili bir sorun yaşarsanız veya doğru montajı konusunda emin değilseniz, bir profesyonelden yardım almanız önerilir.

 

Karbüratörlü ve Enjeksiyonlu Sistemlerin Karşılaştırılması

Karbüratör ve yakıt enjeksiyon sistemi, içten yanmalı motorlarda hava ile yakıtın karıştırılmasını ve yanma odasına dağıtılmasını sağlar. Ancak, her iki sistem de bu işlemleri farklı şekillerde gerçekleştirir ve kendi avantajlarına sahiptir.

Karbüratör:

Nasıl Çalışır?

Karbüratör, venturi prensibi ile çalışır. Hava, karbüratör boğazından geçerken hızlanır ve bu, yakıtın karbüratörün jetlerinden emilmesine neden olan bir basınç düşüşü yaratır. Hava ile yakıt karışımı, emme manifoldu aracılığıyla motorun silindirlerine iletilir.

Avantajları:

 • - Daha basit ve anlaşılır bir yapıya sahip olması.
 • - Düşük maliyetli ve uygun fiyatlı olması.
 • - Klasik araçlarda orijinal tasarımın korunmasını sağlar.

Dezavantajları:

 • - Yakıtın verimli bir şekilde buharlaşmasını ve homojen bir karışım oluşturmasını sağlayamaz.
 • - Motor sıcaklığı, yükü ve hızı gibi farklı koşullara otomatik olarak uyum sağlama kapasitesi sınırlıdır.
 • - Genellikle daha yüksek yakıt tüketimi ve emisyonlara neden olur.

 

Yakıt Enjeksiyon Sistemi:

Nasıl Çalışır?

Elektronik yakıt enjeksiyonu (EFI), yakıtın doğrudan silindirlere veya emme manifolduna elektronik enjektörler aracılığıyla püskürtülmesini sağlar. Sistem, hava sıcaklığı, hava basıncı, motor sıcaklığı, gaz pedalı pozisyonu gibi birçok sensörden bilgi alarak yakıtın ne kadar ve ne zaman enjekte edileceğini belirler.

Avantajları:

 • - Daha hassas yakıt kontrolü sağlar, bu da daha iyi yakıt ekonomisi ve performans ile sonuçlanır.
 • - Motorun farklı çalışma koşullarına otomatik olarak uyum sağlar.
 • - Daha düşük emisyonlar ve daha iyi hava kalitesi.
 • - Genellikle daha iyi soğuk hava performansı ve soğuk başlangıç.
 • - Daha az bakım gereksinimi ve daha uzun servis ömrü.

Dezavantajları:

 • - Daha karmaşık ve pahalı bir sistemdir.
 • - Arızaların teşhis ve onarımı, uzman bilgisi ve bazen özel ekipman gerektirebilir.

Sonuç: Yakıt enjeksiyon sistemleri, modern araçlarda karbüratöre göre daha yaygın olarak tercih edilir, çünkü daha iyi yakıt ekonomisi, daha düşük emisyonlar ve daha iyi genel performans sağlarlar. Ancak, klasik araçlar veya basit motor uygulamaları söz konusu olduğunda, karbüratörler hala yer bulabilir.

Yorum Yap

Üye olmadan yorum yapabilir, bu konu hakkındaki düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.

Yazılan yorumlar hiçbir şekilde ototasarruf.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.